Lue Koti-Karjalan Pesisliite 2015 (.pdf-tiedostoina)

Pesisliite2015-Sivu-07-KANSI

Pesisliite2015-Sivu-08-Liitto

Pesisliite2015-Sivu-09-kaupunki-puheenjohtaja

Pesisliite2015-Sivu-10-Huotari-kortit

Pesisliite2015-Sivu-11-kortit

Pesisliite2015-Sivu-12-kortit

Pesisliite2015-Sivu-13-kortit-Pilvi

Pesisliite2015-Sivu-14-juniorit

Pesisliite2015-Sivu-15-juniorit

Pesisliite2015-Sivu-16-ihana-talkoolainen

Pesisliite2015-Sivu-17-KiPan-pesisperinne

Pesisliite2015-Sivu-18-SoJy

Pesisliite2015-Sivu-19-ViVe

Pesisliite2015-Sivu-20-JoMa

Pesisliite2015-Sivu-21-JymyJussit

Pesisliite2015-Sivu-22

Pesisliite2015-Sivu-23-KoU-KiPa

Pesisliite2015-Sivu-24-KPL-KaMa

Pesisliite2015-Sivu-25-AA-Kiri

Pesisliite2015-Sivu-26-Johanna-Mari

Pesisliite2015-Sivu-27-Ville-Stina

Pesisliite2015-Sivu-28-Niko-tuomarina1

Pesisliite2015-Sivu-29-Niko-tuomarina2Pesisliite2015-Sivu-30-rakasivutiedot